Mindfulness in Bedrijf

Mindfulness in bedrijf


Hoge werkdruk en werkstress met daaruit voortvloeiende mentale- en fysieke klachten komen steeds meer voor binnen (werk)organisaties in Nederland.

1 op de 7 gevallen van ziekteverzuim heeft te maken met (werk)stress. Werknemers verzuimen per jaar ruim zeven miljoen dagen vanwege werkstress. Daarmee is deze zogenoemde psychosociale arbeidsbelasting (PSA) de meest voorkomende beroepsziekte in ons land. De kosten van verzuim en productiviteitsverlies zijn hoog en lopen op. Verzuim wegens werkstress kostte werkgevers in 2016 - 2017 zo'n twee miljard euro. Bron: TNO

http://www.dreamstime.com/royalty-free-stock-photo-stock-trader-watching-computer-screens-hands-head-rear-view-looking-multiple-image33860525

Mindfulness vermindert in eerste instantie de werkdruk niet, maar reduceert de werkstress. Echter door reductie van werkstress gaan medewerkers effectiever om met werkdruk.


Waarom Mindfulness?

Mindfulness kan en wordt steeds meer ingezet binnen het bedrijfsleven in Nederland. Uit wetenschappelijk onderzoek en praktijk blijkt dat Mindfulness positieve effecten heeft op stress, het immuunsysteem, bloeddruk, creativiteit en onderlinge werkverhoudingen tussen collega's. Door mindfulness te beoefenen vinden er positieve veranderingen in het brein plaats waardoor mensen beter gebruik kunnen maken van hun eigen (mentale)capaciteiten.

Medewerkers herkennen op tijd hun eigen spanningssignalen en kunnen tijdig en op een adequate manier hun grenzen aangeven, waardoor stress- en burn-outverschijnselen minder voorkomen. Door optimalisatie van zelfzorg en zelfredzaamheid wordt kort- en langdurig verzuim gereduceerd of voorkomen.

Niet zomaar een trucje

Mindfulness is niet zomaar een trucje of Quick-Fix dat met één oefening aangeleerd kan worden. Het is een vaardigheid die in een aantal weken goed aangeleerd kan worden.

De Mindfulnesstraining van ArbeidsBrein is vrij van zweverijen

De Mindfulness training van ArbeidsBrein is afgestemd op werknemers en ontwikkeld vanuit de wetenschap *(MBSR en MBCT) en eigen praktijkervaring. De training bestaat uit verschillende (meditatie) oefeningen, zoals bijvoorbeeld de bodyscan(focus op het lichaam), loop/zit meditaties en met aandacht bewegen. De oefeningen worden op een concrete wijze vertaald naar het dagelijkse leven.

Vaak wordt mindfulness gezien als zweverig. De Mindfulnesstraining van ArbeidsBrein is juist een zeer praktische en arbeidsdeskundig gerichte training. De technieken uit deze training zijn makkelijk toepasbaar in het dagelijkse werk- en privéleven. De training is geschikt voor mensen met weinig tot geen ervaring met meditatie en mindfulness.

De training wordt verzorgd door Barry Janssen, gecertificeerd Mindfulnesstrainer en lid van de Vereniging Voor Mindfulness (VVM).

*MBSR= Mindfulness-based stress reductie
*MBCT= Mindfulness-based cognitieve therapie

Praktische informatie

Er kan gekozen worden voor een kennismakingsworkshop. Deze workshop duurt twee uur waarin middels een korte presentatie uitleg wordt gegeven over wat mindfulness inhoud en hoe mindfulness gebruikt kan worden in het dagelijkse leven. Na deze presentatie wordt vooral geoefend met Mindfulness zodat mensen zelf kunnen ervaren wat Mindfulness met ze doet. Na de workshop krijgen de deelnemers hand-outs en (audio)oefeningen uitgereikt waarmee zelfstandig verder geoefend kan worden.  

8-weekse Mindfulnesstraining op de werkvloer

De 8-weekse Mindfulnesstraining is de meest voorkomende. Gedurende 8 weken is er iedere week (bij voorkeur op dezelfde dag in de week) een bijeenkomst. De bijeenkomsten hebben een duur van 2 uur.

De mindfulnesstraining van ArbeidsBrein is een vaardigheidstraining waarin dus vooral wordt geoefend. Tijdens de training krijgt het (makkelijk) toepassen van mindfulness de aandacht. Hierbij staan het trainen van aandacht, stressreductie (werk- & privésituatie) en zelfzorg centraal. Deelnemers krijgen na elke bijeenkomst een hand-out mee en de beschikking over audiobestanden waarmee ze thuis, tussen de bijeenkomsten door, verder kunnen oefenen.

Een korte Mindfulnesstraining op de werkvloer?

Een korte mindfulnesstraining vanaf 4 bijeenkomsten is zeker mogelijk. Een dergelijke korte training heeft in hoofdlijnen dezelfde structuur als de 8-weekse Mindfulnesstraining. De hoofdonderdelen en theoretische aspecten van Mindfulness krijgen hierin ruim de aandacht. De trainer zorgt ervoor dat de deelnemers voldoende handvatten aangereikt krijgen om Mindfulness te gebruiken in het dagelijkse leven. De bijeenkomsten hebben een duur 2 ½ uur.

Opfrisbijeenkomsten

Een opfrisbijeenkomst na zowel een korte als de 8-weekse training is altijd mogelijk. Deze opfrisbijeenkomsten worden vaak twee maanden na het einde van een training georganiseerd.

Individueel

Het is mogelijk om de trainingen op individueel niveau te volgen. Bijvoorbeeld als onderdeel van een re-integratietraject.  

Deelname en kosten

De kosten van de trainingen zijn afhankelijk van het aantal deelnemers en de locatie (incompany of extern). Tot vijf deelnemers bedragen de kosten per deelnemer €485,-- excl. 21% btw. en reiskosten €0,28 per km.

Aanbieding voor 2018

Om de eerste helft van 2018 goed te beginnen biedt ArbeidsBrein de 8-weekse training aan voor €435,-- per deelnemer. Vanaf 10 personen 10% korting: €391,50 per persoon.

De genoemde bedragen zijn excl. 21% btw. en reiskosten €0,28 per km. (minimaal 5 personen)

Meer informatie?

Wilt u meer informatie of heeft u een vragen over de inzet van Mindfulness binnen uw organisatie? Vul dan het onderstaande contactformulier in. Wij nemen zo spoedig mogelijk contact met u op.

Referenties

https://www.rechtspraak.nl/http://www.peggyjanssen.com/arbeidsbreinrdwMonutahttps://www.propersona.nl/jobcoachconnect-logohersenletsel.nl_