Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH)

'Niet Aangeboren Hersenletsel' (NAH) is geen medische diagnose, maar is een verzameling van aandoeningen waarbij een beschadiging van de hersenen is ontstaan.

In Nederland worden er jaarlijks circa 60.000 mensen in de ziekenhuizen geregistreerd met 'Niet-Aangeboren Hersenletsel'. Een aanzienlijk deel van deze mensen behoort tot de beroepsbevolking. Soms is de ernst van problematiek zodanig dat werkhervatting in welke vorm dan ook is uitgesloten. Daarentegen komt het ook vaak voor dat re-integratie in eigen of ander werk wel mogelijk is ondanks de beperkingen. 40 procent van de mensen met NAH die een baan hadden is twee jaar na het hersenletsel weer aan het werk.

Gevolgen van NAH

Gevolgen van NAH voor functioneren hebben betrekking op alle functies van de hersenen. De zichtbare, lichamelijke, functionele beperkingen vallen vaak direct op. De onzichtbare gevolgen vallen vaak pas op wanneer het “gewone” leven opgepakt wordt. Makkelijke normale taken zijn op eens moeilijk complexe taken geworden. De gevolgen van NAH kan zich voor ieder persoon (in meer of mindere mate) verschillend uiten.

NAH wordt vaak niet begrepen

Vooral de onzichtbare gevolgen voortvloeiend uit NAH worden vaak niet begrepen. Het gaat hier niet alleen om onbegrip vanuit bijvoorbeeld partner, vrienden of werkomgeving, maar ook onbegrip vanuit de NAH getroffene zelf. Vaak gaat het verkrijgen van besef en inzicht over NAH gepaard met een rouwproces.

Leven met NAH vraagt om begrip van naasten maar ook om doorzettingsvermogen en acceptatie van de NAH getroffene zelf.

Het herstel proces gaat in twee stappen vooruit en één stap terug.

ArbeidsBrein helpt mensen met Niet Aangeboren Hersenletsel bij het zetten van die stappen vooruit en biedt ondersteuning als het even wat minder gaat.