Mindfulness voor Niet Aangeboren Hersenletsel of Burn-out

Mindfulness. Eén woord, maar veelomvattend. Mindfulness is het vinden van een goede persoonlijke balans tussen belasting en belastbaarheid door het trainen van aandacht.

De gevolgen van een Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH) worden vaak pas helder als het normale leven na behandeling of revalidatie weer wordt opgepakt. Verminderde energie, concentratieproblemen, minder controle over emoties en stress, planning- en/of geheugenproblematiek zijn hindernissen waar hersenletselgetroffenen en hun naasten vaak mee te maken krijgen.

De impact van een NAH vraagt vaak om een nieuwe kijk op eigen denken, gevoel en gedrag. Een instrument in de vorm van Mindfulness (aandachttraining) helpt u weer meer grip te krijgen op het dagelijkse leven.

Waarom mindfulness voor NAH?

Mindfulness wordt ook wel aandachttraining genoemd. Door het verbeteren van aandacht worden mensen zich meer bewust van hun eigen mogelijkheden. Mindfulness is een praktische manier om anders om te gaan met dagelijkse spanningen en meer balans in het leven te ervaren.

Mindfulness helpt mensen met een NAH om vanuit rust en balans de juiste keuzes te maken, waardoor mentale overbelasting minder vaak voorkomt. Juist voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel of mentale klachten kan Mindfulness daarom een belangrijk hulpmiddel zijn.

De Mindfulnesstraining van ArbeidsBrein-PSHVelp is een training speciaal ontwikkeld voor mensen met een NAH, of (mentale) belastbaarheidsklachten. Een reguliere Mindfulnesstraining is af te raden, gezien de bijeenkomsten en oefeningen in deze trainingen vaak te lang zijn. Daarbij wordt er in de training van ArbeidsBrein rekening gehouden met overprikkeling en mentale vermoeidheid.

Voor wie is de training bestemd en geschikt?

Deze training is geschikt voor volwassenen met een lichte tot milde NAH die de regie over hun leven willen herpakken zonder dat stress, piekeren, overprikkeling, angst en/of somberheid hen in de weg staat. Deze training is ook geschikt voor mensen die herstellende zijn van een burn-out.

De groep bestaat uit maximaal zes deelnemers. Partner, vriend(in) of mantelzorger zijn welkom om deel te nemen aan de training. Zo kan er samen worden gewerkt aan een nieuwe balans.

Hoe ziet de opbouw van de basistraining eruit?
In acht bijeenkomsten van 1,5 tot 2 uur en één extra oefenochtend krijgen deelnemers o.a:

  • Begeleide aandachtoefeningen
  • Oefeningen om anders om te gaan met NAH en/of mentale klachten
  • Indien mogelijk eenvoudige bewegingsoefeningen
  • Individuele aanwijzingen
  • Uitwisselen van ervaringen in een groep
  • Huiswerkopdrachten van gemiddeld 20-40 minuten per dag aan de hand van instructie cd’s en een werkmap.


Kosten
De kosten voor de groepstraining bedragen € 295,- incl. 21% btw.  (dit bedrag is inclusief de intakeprocedure, 8 trainingssessies + een extra oefenochtend, een werkmap en instructie cd's). Voor ZZP-ers of re-integratie excl. btw. Hiervan wordt € 2,- gedoneerd aan Hersenletsel.nl.

De kosten voor de partner of mantelzorger bedragen € 125,- incl. 21% btw. (Aan partner of mantelzorger worden aparte huiswerkformulieren verstrekt)

Het is belangrijk dat de wens tot deelname niet gehinderd wordt door te hoge kosten. Voor mensen die (tijdelijk) minder tot geen inkomen hebben is aanpassing van de prijs mogelijk. Gespreid betalen behoort tot de mogelijkheden.

Locatie
Biesdelselaan 34a te Velp (GLD).
Deze training kan tevens aan huis verzorgd worden. Of er kan een op maat gemaakt begeleidingstraject worden opgezet.

Data NAH Mindfulness-trainingen en workshops voor 2018:
Zie de website van PSHVelp voor de actuele trainingsdata: PSHVelp mindfulness voor NAH of Burn-out

CONTACTFORMULIER