Re-integratie bij Niet Aangeboren Hersenletsel (NAH)

Heeft uw medewerker of uzelf een vorm van Hersenletsel(NAH) opgelopen? En is re-integratie naar werk weer aan de orde?  

Sinds 2012 verzorgt ArbeidsBrein re-integratietrajecten voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel(NAH). ArbeidsBrein begeleidt zowel werknemer als werkgever bij het duurzaam re-integreren in eigen- of ander werk.  

Re-integreren met een NAH is voor zowel werknemer als werkgever een hele uitdaging!

Voor mensen met een Niet Aangeboren Hersenletsel is het doorgaans belangrijk de draad weer zo snel mogelijk op te pakken. Werk speelt daarin een belangrijke rol. Echter door de verminderde belastbaarheid wordt werken topsport. Vermoeidheid, overprikkeling en/of een verminderd vermogen om aandacht te verdelen zijn vaak obstakels die het re-integreren ingewikkeld maken. Daarnaast worden NAH-klachten veelal niet goed begrepen, waardoor de re-integratie extra moeilijk wordt.

Ook de werkgever staat voor een uitdaging. De werkgever betaalt het loon door én heeft te maken met de Wet Verbeterde Poortwachter(WVP). Het is voor de werkgever vaak een hele klus om een werknemer met Hersenletsel passend en duurzaam werk aan te bieden. Voor de werkgever is het van belang dat er snel duidelijkheid ontstaat over de te nemen stappen tijdens het re-integratieproces.

Werkwijze van ArbeidsBrein

Re-integratie met NAH gerelateerde problematiek gaat stap voor stap. De begeleiding van ArbeidsBrein start met een kennismakingsgesprek. In dit gesprek wordt de huidige verzuimsituatie besproken waarbij direct wordt gekeken welke (eerste) re-integratiestappen genomen dienen te worden.

Het traject wordt verder vormgegeven met NAH-jobcoaching waarin zowel de betrokken werknemer als werkgever en collega's sturing krijgen ten einde de re-integratie duurzaam vorm te geven.

ArbeidsBrein begeleidt de werkgever bij het opstellen en/of bijstellen van het plan van aanpak. Daarnaast wordt er middels rapportages gewerkt aan een gedegen dossieropbouw wat in een later stadium een loonsanctie kan voorkomen.

Is re-integratie in eigen werk niet meer mogelijk? Dan worden de mogelijkheden voor spoor 2 verder onderzocht of zal er toegewerkt worden naar een WIA-aanvraag. Coaching in spoor 3 behoort ook tot de mogelijkheden van ArbeidsBrein.

Re-integreren met Hersenletsel? Neem contact op via het onderstaande contactformulier of via: 06-24451960

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.

Klanten & Referenties

 

 

 

 

 


 

 

 

                                                                                          

DelenShare on Facebook36Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter