Re-integratie bij Burn-out

http://www.arbeidsbrein.nl

Is uw medewerker een periode uit de roulatie door stressklachten of een burn-out? 

Verzuim door stressklachten heeft vaak een enorme impact voor de werknemer en werkgever. Stress en burn-out klachten kunnen onderschat worden waardoor de verzuimperiode langer duurt. Het is niet altijd nodig te wachten met de werkhervatting totdat klachten geheel zijn verdwenen. Als werkhervatting lukt dan kan dit het zelfvertrouwen van uw medewerker versterken en daardoor een gunstig effect op de klachten hebben. De regelmaat en structuur van werken en de afleiding kunnen zelfs therapeutisch zijn, mits overbelasting uit blijft.

Werkwijze tijdens de re-integratie bij stressklachten of Burn-out

Re-integratie bij een Burn-out gaat stap voor stap. De eerste stap in de re-integratie is een adviesgesprek waarin gekeken wordt wat de beperkingen én mogelijkheden zijn.

Vanuit het eerste gesprek wordt gekeken of re-integratie mogelijk is en wat er voor nodig is om de re-integratie te doen slagen. ArbeidsBrein werkt niet met fases, maar op basis van de belastbaarheid van de medewerker.

Zowel de medewerker als de werkgever worden ondersteund bij de inzet en uitvoer van re-integratie activiteiten tijdens de Wet Verbeterde Poortwachter(WVP)

De medewerker wordt begeleid en ondersteund in:
  • Het verkrijgen van zelfinzicht
  • Het effectiever omgaan met stress
  • Het verbeteren van mentale- en lichamelijke conditie
  • Het effectief gebruik maken van rust en pauze momenten
  • Het hanteren van een passend voedingspatroon
  • Het zelfredzaam worden en balans vinden in werk- en privé
De werkgever wordt begeleid en ondersteund in:
  • Het werk en werkplek passend maken om uitval te voorkomen
  • Dossier opbouw Wet Verbeterde Poortwachter
Re-integratie bij burn-out is maatwerk

Re-integratie bij Burn-out is maatwerk. Dat betekent dat individuele aandacht voor zowel werknemer als werkgever op de voorgrond staat. Alle partijen hebben een inspanningsverplichting. Werkgever, werknemer en ArbeidsBrein vormen een samenwerking waarbinnen zij allemaal de nodige inspanning leveren om de re-integratie te laten slagen. ArbeidsBrein zorgt voor duidelijkheid over wederzijdse verwachtingen, betrokkenheid en intensieve communicatie.

Op basis van een vrijblijvend adviesgesprek wordt een indicatie van de kosten gemaakt. Burn-out klachten zijn immers voor iedereen anders, wat vraagt naar begeleiding op maat. Mocht het onduidelijk zijn of een traject wel echt nodig is, dan bestaat er ook de mogelijkheid voor een Werkplekonderzoek.

Contact

Voor een vrijblijvend adviesgesprek vult u hieronder het contactformulier in.

Velden gemarkeerd met een * zijn verplicht.
DelenShare on Facebook19Share on LinkedIn0Tweet about this on Twitter