Werkplekonderzoek

Waarom een werkplekonderzoek?

 • Het werkplekonderzoek is bedoeld om lichamelijke en psychische gezondheidsklachten te voorkomen of te verhelpen.
 • Om niet enkel de werkplek passief te laten instellen, maar om als werknemer zelfstandig aan de slag te gaan ten einde de eigen werkplek én dat van collega's op ergonomische wijze te kunnen inrichten.
 • Om voeding, rust- en beweegmomenten tijdens het werk, en daarbuiten, effectief te benutten zodat belasting en belastbaarheid in balans blijven.

  Het werkplekonderzoek van ArbeidsBrein helpt werknemers specialist te worden van hun eigen werkplek en werkgedrag. Daarmee kunnen klachten en verzuim worden geminimaliseerd én levert u als werkgever een positieve bijdrage aan de productiviteit en tevredenheid van uw werknemers.

  Preventief of klacht gerelateerd?

  ArbeidsBrein biedt keuze uit twee verschillende onderzoeken. U kunt als werkgever de werkplek laten aanpassen op het moment dat de werknemer is uitgevallen door (arbeidsgerelateerde) klachten. U kunt er ook voor kiezen om overbelasting en uitval van uw personeel te voorkomen door al in een vroeg stadium een preventief werkplekonderzoek te laten uitvoeren. Een goed ingerichte werkplek en werkomgeving zorgen voor minder verzuim, hogere productiviteit en meer werkplezier.

  Werkwijze

  Het werkplekonderzoek start met een intake. Tijdens deze intake worden gerichte vragen gesteld over klachten, de werkplek en het werkgedrag. Na het intakegesprek vindt er een inventarisatie van de werksituatie en observatie van het werkgedrag plaats. Zonodig wordt de werkplek direct aangepast en wordt de werknemer geïnstrueerd en getraind. Hierin wordt tevens ingegaan op het integreren van rust- en beweegmomenten binnen de werksituatie en daarbuiten. Naast de persoonlijke aandacht wordt er ook gelet op de wettelijke kaders en arbo richtlijnen.

  Als de bedrijfsvoering het toelaat zal een preventief werkplekonderzoek in tweetallen worden uitgevoerd. Op deze wijze kunnen medewerkers meekijken en oefenen ten einde zelfstandig een werkplek op de juiste wijze in te stellen en in te richten.

  Het werkplekonderzoek kan specifiek ingezet worden voor:

 • Medewerkers met fysieke en/of werkstress klachten
 • Medewerkers met Niet Aangeboren Hersenletsel

Klimaatmeting

Naast het instellen en inrichten van de werkplek bestaat er de mogelijkheid om een indicatieve klimaatmeting te doen. Deze meting is gericht op temperatuur(°C), geluid(dB), vocht(RV) en licht(Lux). Deze factoren hebben invloed op het (duurzaam)functioneren en productiviteit van medewerkers. Met deze meting krijgt u een indruk over de kwaliteit van het binnenklimaat. Op basis van deze gegevens kunnen maatregelen genomen worden om te komen tot verbetering van het binnenklimaat.

Voedingsadvies

Het hanteren van gedegen voedingspatroon zorgt voor een basis om duurzaam te functioneren. Kleine aanpassingen in voeding kunnen zorgen voor minder verzuim en hogere productiviteit. Voedingsadvies is een apart onderdeel van het werkplekonderzoek.

Rapportage en evaluatie

Het werkplekonderzoek wordt afgesloten met een eindrapportage. Deze rapportage bevat concrete adviezen of voorstellen om de werkplek en werkgedrag duurzaam te optimaliseren. Rapportages van preventieve werkplekonderzoeken kunnen onderdeel zijn van een RI&E.

De eindrapportage van een klacht gerelateerd werkplekonderzoek kan opgenomen worden in het re-integratiedossier van de verzuimende medewerker. Na een maand wordt er een evaluatiemoment met de medewerker ingepland. Indien nodig kan de werknemer tijdens re-integratie intensief begeleid worden. Hierin worden zowel werknemer als werkgever op arbeidsdeskundige wijze begeleid in het vormgeven van de re-integratie.

Voordelen op een rij:
 • het vroegtijdig voorkomen en verhelpen van klachten;
 • kostenbesparing door het reduceren van het verzuim en verhogen van productiviteit;
 • werknemers weten zelfstandig hun werkplek in te richten en effectief werkgedrag te hanteren;
 • werkgever maakt aantoonbaar dat hij de nodige inspanningen doet om klachten/verzuim van medewerker(s) aan te pakken.
Tarief werkplekonderzoek

De tarieven voor het werkplekonderzoek zijn gebaseerd op de wensen van de opdrachtgever en de omvang van de opdracht.

Uw medewerkers specialist laten worden in eigen duurzame inzetbaarheid? Vul dan het contactformulier in. Wij helpen u graag verder!