Werkscan

Voor Duurzame Inzetbaarheid, Werkvermogen en Werkplezier

De Werkscan-methode motiveert medewerkers actief aan de slag te gaan met hun eigen inzetbaarheid. De uitkomsten van de Werkscan laten zien wat het werkvermogen van een medewerker is. Het werkvermogen wordt gemeten door de Workability Index(WAI-meting). De Werkscan is wetenschappelijk gevalideerd en wordt in samenwerking met het Arbeidsdeskundig Kennis Centrum(AKC) en Blik op Werk aan werkend Nederland aangeboden.

De Werkscan geeft inzicht in HET complete plaatje

Werkgevers kunnen een totaal overzicht van het werkvermogen krijgen als er 25 of meer medewerkers de Werkscan hebben ingevuld. De individuele uitkomsten van de medewerkers zijn niet te herleiden vanuit het totaal overzicht, dus de privacy van iedere medewerker is gewaarborgd. Met de gratis van Blik op Werk kunt u een WAI-meting voor een afdeling of voor uw hele organisatie simuleren. Hierin wordt de link gelegd tussen de invloed van werkvermogen op arbeidsproductiviteit en loonkosten. Deze rekentool is te verkrijgen bij ArbeidsBrein

De Werkscan geeft zicht op signalen die het werkvermogen beïnvloeden. Signalen kunnen zich afspelen in verschillende leefdomeinen. Zo kan het werkvermogen in gevaar komen door een verstoorde werk-prive balans bijvoorbeeld door te zware zorgtaken voor zieke ouders of partner. Een verminderd werkvermogen kan ook voortvloeien uit verhoogde werkdruk, werkstress of veranderingen in organisatie.

De opbrengst voor een organisatie

 • 1. De medewerkers ervaren dat de werkgever actief betrokken is bij de balans tussen belasting en belastbaarheid van de werknemer.
 • 2. Door aandacht te geven aan deze balans blijft de productiviteit van de medewerkers beter op peil, wordt het aanpassingsvermogen aan (nieuwe) functies verhoogd en kan verzuim voorkomen worden.
 • 3. De Werkscan is een wetenschappelijk gevalideerd instrument dat alleen gebruikt wordt door opgeleide en gecertificeerde arbeidsdeskundigen.
 • 4. Het inzetten van interventies kan na het gebruik van de Werkscan en het gesprek veel gerichter plaatsvinden. Een goede diagnose aan de voorkant is het halve werk.
 • 5. Sectoren en bedrijven wordt een dashboard geboden met geaggregeerde gegevens als leeftijdsopbouw, geslacht, beroep, genoten opleiding, opleidingsniveau, sector, verblijfsduur in beroep, ingezette interventie, resultaat van de interventie, werkvermogen en de aard van de risico's.
 • 6. De Work Ability Index (instrument om werkvermogen te meten) is in de Werkscan geïntegreerd. Daarmee kan ook inzicht worden gegeven in de ontwikkeling van het werkvermogen.
 • 7. De database maakt het mogelijk om gemiddelden van de eigen organisatie (boven de 25 medewerkers) of de sector af te zetten tegen de resultaten van andere bedrijven of sectoren.

  De methode bestaat uit 4 stappen die een medewerker doorloopt:

  Stap 1) Het invullen van de online Werkscan-vragenlijst met vragen over werk, gezondheid, leefstijl, werk-prive balans, etc. (invultijd 10 minuten).

  Stap 2) Het lezen van het rapport met resultaten: wat is het werkvermogen? Zijn er signalen dat het werkvermogen nu en/of in de toekomst minder wordt?

  Stap 3) Een Werkscangesprek met ArbeidsBrein: formuleren van concrete actiepunten om het werkvermogen te verbeteren en/of signalen aan te pakken.

  Stap 4) Zelf aan de slag met actiepunten om werkvermogen te verbeteren en/of signalen aan te pakken.

  Is het werkvermogen goed of uitstekend dan is een Werkscangesprek niet noodzakelijk. Echter bij een goed werkvermogen is er al sprake van productiviteitsverlies ten op zichten van een uitstekend werkvermogen. Is het werkvermogen matig of slecht, maak dan gebruik van het Werkscangesprek van ArbeidsBrein. De uitkomsten van de Werkscan vragenlijst en het Werkscangesprek worden verwerkt in een rapportage, zodat de medewerker een helder inzicht krijgt in eigen werkvermogen en actiepunten.

  De informatie in deze rapportage is enkel bedoeld voor de medewerker. De werkgever kan desgewenst en met toestemming van de medewerker bij het Werkscantraject betrokken worden met als doel ondersteuning te bieden het werkvermogen en bevlogenheid van de medewerker te verhogen.

  De Kosten

  De kosten per ingevulde Werkscan vragenlijst via ArbeidsBrein bedragen € 10,- exclusief BTW. Het voordeel is dat bij 25 ingevulde vragenlijsten al een totaal overzicht van het werkvermogen aangeleverd wordt.

  De Kosten per Werkscangesprek bedragen € 285,- exclusief BTW. Hiervan wordt € 10,- gedoneerd aan de Hersenstichting.

  Nazorg

  Mocht nazorg na een Werkscangesprek nodig zijn, dan kan het Werkscantraject uitgebreid worden met een individuele coaching.

  Kosten: maatwerkofferte.

  De Werkscan voor blijvende stimulans in bewustwording

  ArbeidsBrein zet de Werkscan in als bewustwordingsinstrument bij zijn Mindfulness in Bedrijfstrainingen. De Werkscan wordt dan voor én na de mindfulness training bij medewerkers afgenomen. Op deze manier wordt bij medewerkers de bewustwording van (on)gezond gedrag en de motivatie om dit gedrag te veranderen over een langere periode gestimuleerd.

  Kosten: maatwerkofferte.

  Maak gebruik van de Werkscan, stimuleer werkvermogen en reduceer verzuim!

  Logo werkscan kaal